Em sinh viên vụng trộm với anh chủ phòng trọ. Do tiền chu cấp từ gia đình gửi lên đã bị em tiêu xài trong các buổi pay lak thác loạn. Đến hạn đóng tiền trọ em không có. Em bèn nghĩ ra 1 cách vô cùng đặc biệt dùng vốn tự có. Anh chủ […]

Xem thêm